رنگ آنُدایز

B
B
براش خفیف مات
G
G
گریندینگ خش دار مات
GP
GP
گریندینگ و پولیش خش دار براق
H
H
شات بلاست سوپر مات مخملی
P
P
پولیش براق
1