مات

B
B
براش خفیف مات
G
G
گریندینگ خش دار مات
H
H
شات بلاست سوپر مات مخملی
1