... آن زمان که از رایانه و نرم افزارهای طراحی و فضای مجازی و پیج های اینستاگرام خبری نبود
...  ذوق بود و هنر و عشق و دفتر و نقشه های دستی درب و پنجره