برج مراقبت فرودگاه کیش

اجرای نمای خم با پروفیل لوور